Välkommen till Ölands utbildningscenter!

Hos oss ryms många utbildningar under samma tak. Sammanlagt har vi ca 250 vuxna studerande på skolan.

Yrkesutbildningar – läs mer under fliken Yrkesvux.

Gymnasial vuxenutbildning – kurser för dig som vill utöka din kompetens, få grundläggande behörighet eller särskild behörighet till högskola eller universitet.

Grundläggande vuxenutbildning – kurser som syftar till att ge de kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt möjliggör fortsatta studier på gymnasial nivå.

SFI (svenska för invandrare) – en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

LärVux – en utbildning där målet är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, med utgångspunkt i den enskildes behov och förutsättningar.