Ölands utbildningscenter / Om skolan / Digital kompetens

Digital kompetens

Kalmarsunds gymnasieförbund fattade våren 2012 beslut om att utveckla den digitala kompetensen hos elever och pedagogisk personal. Därefter har ca 6 000 elever antagit erbjudandet avseende lån av en dator att använda som stöd för sitt arbete i en modern utbildningsmiljö med digitala arbetsredskap i framkant.

Kalmarsunds gymnasieförbund har 2016 tilldelats utmärkelsen Guldtrappan 2016 med motiveringen:

för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i ett blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens.

Stärkt av framgångarna satsar nu Kalmarsunds gymnasieförbund vidare i den ständiga utveckling som krävs för att erbjuda dig som elev en utvecklande undervisningsmiljö.

Satsningen på Digital kompetens är ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet syftar till att ge våra elever verktyg för att kunna medverka i samhället i stort, men också till att ge eleverna redskap för att kunna påverka dagens och morgondagens informationssamhälle.

Den långsiktiga satsningen på Digital kompetens innebär bland annat:

  • Personliga bärbara datorer till berörda elever och pedagogisk personal.
  • IKT-pedagoger som ger stöd och inspiration till ledning, lärare och elever.
  • Digitala coacher, elever som bl a stödjer andra elever och lärare.
  • Utbildning av ledning och personal för att ge dem de nödvändiga pedagogiska verktygen i arbetet med projektet. 

*IKT- definieras som informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

Digital kompetens ksgyf

En webbsida av IKT-pedagogerna med information och instruktioner till de flesta verktyg inom ksgyf

Digital kompetens ksgyf

Följ projektet

Via IKT-pedagogernas blogg kan du läsa mer om och följa projektet.

iktpedagogerna.se