together

Tillsammans för en jämställd och jämlik skola!

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2009 aktivt och systematiskt arbetat med att implementera genus och jämställdhet i verksamheten, together är symbolen för den processen. Detta innebär att du som elev möter en skola där genus och jämställdhet, jämlikhet och likabehandling är värden som vi tar på allvar! Du märker det genom att

  • varje skola arbetar långsiktigt med jämställdhetsmål och handlingsplaner
  • personal har kunskap i frågan
  • frågor kring genus och jämställdhet tas upp i undervisningen
  • verksamheten planeras utifrån genusmedvetenhet

Jämställdhet och genus handlar om kvalitet, om makt och om att ha lika möjligheter till god utveckling oavsett om du är kille eller tjej, man eller kvinna!

Har du tänkt på...

...att tjejer har högre betyg än killar. Varför är det så? Vad får det för konsekvenser?