Ölands utbildningscenter / Yrkesvux / Barnskötare - elevassistent

Barnskötare - elevassistent

Nästa planerade utbildningsstart: 22 augusti 2022

Vår utbildning barnskötare - elevassistent omfattar 1400 poäng och riktar sig till dig som vill arbeta med barn och ungdomar i förskola, skola eller fritidshem. På bara tre terminer blir du utbildad både barnskötare och elevassistent - vilket gör dig extra attraktiv på arbetsmarknaden!

Som barnskötare arbetar du ofta i förskola där pedagogik, lek och omsorg är en viktig del av jobbet. Som elevassistent är arbete i skolan vanligast, där arbetar du oftast med att hjälpa elever som behöver extra stöd, t.ex. elever med koncentrationsproblem, läs- och skrivsvårigheter eller olika typer av funktionsvariationer.

Utbildningen ger dig en god grund att stå på och syftar till att utveckla den kunskap och kompetens som du behöver för att bli en viktig och trygg del i barn och ungas vardag. Under utbildningen får du kunskaper om barn och ungas utveckling, behov och rättigheter. Du får också kunskaper om olika lärmiljöer, människors olika villkor för lärande och olika pedagogiska teorier som ofta förekommer i förskola och skola. Utbildningen innehåller APL där du med stöd av en handledare får både kunskaper inom yrkesområdet och arbetslivserfarenhet.

Nästa planerade kursstart: Augusti 2022
Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan via www.csn.se
Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter. Obligatoriskt vid ansökan!

Kurslista

Utbildningen är baserad på skolverkets nationella yrkespaket som är utformat för arbete inom pedagogisk verksamhet.
Kurs Kurskod Poäng
Barns lärande och växande PEDBAS0 100 
Dramapedagogik PEGDRA0 100
Etnicitet och kulturmöten SOIETN0 100
Hälsopedagogik HALHAL0 100
Kommunikation PEDKOU0 100
Lärande och utveckling PEDLÄR0 100
Människors miljöer PEDMÄI0 100
Pedagogiska teorier och praktiker PEDPED0 100
Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200
Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100
Skapande verksamhet PEGSKP0 100
Socialt arbete 1 SOCSOC01 100
Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge eleven:
• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter
• kunskaper för arbete som barnskötare
• kunskaper för arbete som elevassistent

Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare för mer information och ansökan

Leona Lindqvist

Signatur: LL

Studie- och yrkesvägledare

0485-66 57 03

Lärare Barnskötare-/ elevassistentutbildningen

Kerstin Bjellert

Signatur: KB

Yrkeslärare

Arbetslag Komvux: 0485-665720