Ölands utbildningscenter / Yrkesvux / Kök- och restaurangutbildning

Kök- och restaurangutbildning

Nu erbjuder vi en komplett restaurangutbildning för dig som läser på Komvux - en utbildning som gör dig attraktiv inom en bransch där jobben finns!

Nästa planerade utbildningsstart: hösten 2020

Utbildningen sträcker sig över tre 20-veckorsperioder, och omfattar 1700 gymnasiepoäng.

Period1, 500 gymnasiepoäng:
Branschkunskap 100 p
Matlagning 1 100 p
Hygien 100p
Livsmedels-och näringskunskap 100 p
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering 100 p

Period 2, 600 gymnasiepoäng:
Matlagning 2 200 p
Matlagning 3 200 p
Service och bemötande 1 100 p
Servering 1 100 p

Period 3, 600 gymnasiepoäng:
Matlagning 4, 200p
Servering 2, 200 p
Specialkost 100 p
Gymnasiearbete 100 p

För mer information och ansökan, kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare.

Välkommen med din ansökan!