Ölands utbildningscenter / Yrkesvux / Kök- och restaurangutbildning

Kök- och restaurangutbildning

Nästa planerade utbildningsstart: 9 januari 2023!

Vi erbjuder en kök- och restaurangutbildning med inriktning på kök som vänder sig till dig som är kreativ och vill arbeta inom ett skapande yrke i en bransch med högt tempo och stor variation, där du som utbildad kock är enormt eftertraktad. Utbildningen sträcker sig över tre 20-veckorsperioder, och omfattar 1800 gymnasiepoäng.

Nästa planerade utbildningsstart: 9 januari 2023
Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan via www.csn.se
Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter. Obligatoriskt vid ansökan!

Kurslista

Utbildningen består av noga utvalda kurser från gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogram.
Kurs Kurskod Poäng
Branschkunskap MÅTBRC0 100
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering DRYDRC0 100
Hygien HYGHYG0 100
Livsmedels- och näringskunskap 1 LIVLIV01 100
Mat och dryck i kombination MACMAT0 100
Matlagning 1 MALMAL01 100
Matlagning 2 MALMAL02 200
Matlagning 3 MALMAL03 200
Matlagning 4 MALMAL04 200
Servering 1 SERSER01 100
Servering 2 SERSER02 200
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100
Specialkost MALSPE0 100
Komvuxarbete restaurang och livsmedel KVARRL 100

Kontakta vår Studie- och yrkesvägledare för mer information och ansökan

Leona Lindqvist

Signatur: LL

Studie- och yrkesvägledare

0485-66 57 03

Lärare Kök- & restaurangutbildningen

Torgil Ekman

Signatur: TE

Yrkeslärare

Kök- & restaurangutb.: 0485-665725

Helena Svedrin

Signatur: HS

Yrkeslärare

Kök- & restaurangutb.: 0485-665725