Ölands utbildningscenter / Yrkesvux / Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning

Bild på vårdbrosch för undersköterska

Nästa planerade utbildningsstart: 10 januari 2022

Undersköterskeutbildningen på Ölands utbildningscenter vänder sig till dig som vill arbeta inom ett yrkesområde där du dagligen gör skillnad i någon annan människas liv och inom en bransch där et finns gott om jobb.

Utbildningen omfattar 1500 poäng och är utformad i enligt Skolverkets nationella yrkespaket. Det som utmärker den nya utbildningen är att det inte längre finns olika inriktningar – det är nu en och samma utbildning för alla områden inom vård och omsorg och yrkestiteln blir undersköterska.

Ölands utbildningscenter är naturligtvis certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Efter genomgången utbildning med godkända betyg erhåller du ett diplom som utfärdas av VO-college. Detta gör dig eftertraktad och ger dig möjlighet till jobb i hela Sverige.

Nästa planerade utbildningsstart: 10 januari 2022
Utbildningsanordnare: Ölands utbildningscenter
Önskvärda förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande årskurs 9.
Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar själv din litteratur.
Finansiering: Utbildningen berättigar till CSN. Mer information och ansökan via www.csn.se
Ansökan: Kontakta studie-och yrkesvägledare på Ölands utbildningscenter.

Utbildningen

Utbildningen bedrivs via ÖUC Distans. Det innebär att du studerar självständigt med hjälp av studiehandledning på en webbaserad plattform samt kurslitteratur. Du har tillgång till dina lärare via schemalagda, erbjudna föreläsningar – på skolan eller digitalt. Dessutom har du möjlighet att träffa dina lärare vid olika tillfällen i veckan i skolans studiehall. Dina lärare finns också tillgängliga via mail, mobil och med handledning via webben. Detta för att erbjuda stor flexibilitet som gör det möjligt för dig att kombinera din utbildning med ditt arbete.

Varje kurs innehåller moment och lektionstillfällen där närvaro i skolan är obligatorisk. Dessa kan vara i form av diskussioner, föreläsningar, studiebesök eller praktiska övningar.

En del av utbildningen består av praktik (APL) inom olika vårdinstanser, där du har möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. I planeringen inför APL tar vi givetvis hänsyn till din eventuella tidigare arbetslivserfarenhet.

Specialistområden

Som utbildad undersköterska har du möjlighet att vidareutbilda dig inom olika områden. Du kan t.ex. studera vidare till specialistundersköterska inom geriatrik, psykiatri eller demens. Det finns också möjlighet att läsa till steriltekniker eller ambulansvårdare. Du kan också utbilda dig inom specialiteter som anestesi, operation och intensivvård. Det kommer även att finnas möjlighet till vidareutbildning inom LSS.

Framtiden – karriärmöjligheter

Med en undersköterskeutbildning i bagaget öppnar sig många dörrar för dig. Bristen på vård- och omsorgspersonal är stor inom såväl äldreomsorg och LSS-verksamhet som inom sjukvård. Möjligheten till jobb utomlands är stor – svenska undersköterskor är mycket eftertraktade i bl.a. Norge och Danmark. Du kan också söka jobb inom internationella hjälpverksamheter ex via Röda korset, UNICEF eller Svenska kyrkan.

Det finns undersköterskor som efter en tid i yrket fortsätter att studera till t.ex. polis, socionom, lärare eller sjuksköterska. Du kan också, efter 5 år inom yrket, utbilda dig till yrkeslärare för undersköterskor. Möjligheterna är oändliga!

Kurslista

I utbildningen Undersköterska 1500 p ingår följande kurser:

Kurs Kurskod Poäng
Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 50 p
Anatomi och fyskologi 2 ANOANA02 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 100 p
Gerontologi och geriatrik GERGER0 100 p
Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 p
Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100 p
Omvårdnad 1 OMVOMV01 100 p
Omvårdnad 2 OMVOMV02 100 p
Psykiatri 1 PSYPSY01 100 p
Psykiatri 2 PSYPSY02 100 p
Psykologi 1 PSYKSPY01 50 p
Social omsorg 1 SOASOC01 100 p
Social omsorg 2 SOASOC02 100 p
Vård- och omsorgspecialsering VADVAD00S 100 p
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 * SVESVE01 / SVASVA01 100 p
Samhällskunskap 1a1 * SAMSAM01a1 50 p
     


* För att få ett diplom utfärdat från Vård- och omsorgscollege krävs godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1

Sveriges riksdags logotyp

Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel (SoU30)

Titeln undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel. Det innebär att bara de med en viss utbildning eller kompetens ska kunna få ett bevis och därefter få kalla sig undersköterska. 

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2023.

Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket

Kontakt

Leona Lindqvist

Signatur: LL

Studie- och yrkesvägledare

0485-66 57 03

0722-47 68 98

Ann-Christine Raun

Signatur: ACR

Lärare

Vård- och omsorgsämnen

Arbetslag Komvux: 0485-665720

0722-06 64 30

Agneta Lindskog Kristensson

Signatur: ALK

Lärare

Barn- och fritidsämnen, Vård- och omsorgsämnen

Arbetslag Komvux: 0485-665720

0722-40 35 51