Välkommen till Komvux, en skola för alla vuxna

Elever står framför skolans entré och håller i lappar där det står, Vi hjärta komvux

Komvux på Ölands utbildningscenter är en andra chans för dig som an någon anledning saknar betyg eller examen. Du kan läsa på komvux om du behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, eller om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till högskola och universitet. För dig som vill studera till ett yrke erbjuder vi även ett antal yrkesutbildningar.

Du är behörig att läsa på komvux fr.om. andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Är du yngre krävs att du har slutfört en treårig gymnasial utbildning innan du börjar studera på komvux.

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för din kurslitteratur. Som studerande på komvux tar du själv ansvaret för dina studier och deltar aktivt i undervisningen. Den lärarledda delen av studietiden är för det mesta mindre än inom ungdomsskolan, vilket gör att studietakten blir relativt hög. Du måste se till att avsätta tid för självstudier. För heltidsstudier krävs 20 gymnasiepoäng per vecka.

I samråd med studie- och yrkesvägledare planeras dina studier så du hamnar på rätt kurs och rätt nivå för att nå målet med dina studier.

Vi arbetar aktivt med IKT (Informations och KommunikationsTeknologi) på Ölands utbildningscenter. På skolan finns ChromeBooks och iPads vilka du som studerande får låna under lektionstid då undervisande lärare bedömer att det behövs. Det finns också ett antal fasta studieplatser med ChromeBoxar tillgängliga att använda för studier utanför lektionstid. Ett KSGYF-konto krävs för att logga in på dessa. Alla lärare och elever arbetar med Google som plattform för lärande och kommunikation.