Välkommen till Komvux, en skola för alla vuxna

Vuxenutbildningen i Borgholm erbjuder följande utbildningsmöjligheter:

Gymnasial vuxenutbildning - Du får möjlighet att komplettera tidigare studier och öka Dina kunskaper. Många väljer att läsa de ämnen de behöver för att kunna söka vidare till högskola eller andra utbildningar. Den grundläggande behörigheten som krävs för ansökan till högskola/universitet styrks genom ett ett utdrag ur betygskatalogen.

Kök- och restaurangutbildning - En komplett utbildning för dig som vill arbeta inom restaurangbranschen.

Vårdutbildning - Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg kan vi erbjuda dig undersköterskekompetens.

Distansutbildning - Distansutbildning sker i samverkan med NTI. För information kontakta skolans studie- och yrkesvägledare.

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) - Gruv ger en bred allmän kompetens för arbets- och samhällsliv samt grundläggande kunskaper inför vidare studier på gymnasienivå.

Svenska för invandrare (SFI) - SFI vänder sig till personer som saknar eller har bristfälliga kunskaper i det svenska språket.

Lävux - Vänder sig till vuxna över 20 år som behöver utbildning på grundskolenivå inom särskolan.

Undervisningen på Komvux är kostnadsfri, men Du betalar själv för din kurslitteratur. Som vuxenelev tar Du själv ansvaret för Dina studier och deltar aktivt i undervisningen. Den lärarledda delen av undervisningstiden är för det mesta lägre än inom ungdomsskolan vilket gör att studietakten blir relativt hög. Du måste se till att sätta av tid för självstudier.

Läsåret är indelat i fyra tioveckorsperioder. För heltidsstudier krävs 200 gymnasiepoäng per period.

Du väljer själv de ämnen Du vill läsa och kan kombinera kurser på olika nivåer efter Dina behov och intressen. Tillsammans med vår hjälpsamma studievägledare kan Du planera Dina studier så att Du hamnar på rätt nivå. Vissa kurser kan du läsa på distans via NTI.

Vi arbetar aktivt med IKT. På skolan finns ChromeBooks och iPads vilka du som student får låna under lektionstid. Det finns också några fasta studieplatser med ChromeBoxar tillgängliga att använda för studier utanför lektionstid. Alla lärare och elever arbetar med Google som plattform för lärande och kommunikation.