Ölands utbildningscenter / Komvux / Att arbeta med Google som verktyg

Att arbeta med Google som verktyg

På Ölands utbildningscenter använder vi Google Worskspace for Education som mail- och lärplattform. Vi har en gemensam idé, men varje lärare väljer hur just de, i samråd med sina elever, vill använda Google som ett verktyg i sin undervisning.

Du kan alltid vända dig till din lärare med frågor om hur ni arbetar med Google i er kurs.

Behöver du ett Google-konto eller har problem med ditt lösenord, vänd dig till expeditionen.

Skollänkar