Ölands utbildningscenter / Komvux / Grundläggande vuxenutbildning GRUV

Grundläggande vuxenutbildning GRUV

Den grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge dig som vuxen sådana kunskaper och färdigheter som du behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier på gymnasial vuxenutbildning.

ÖUC erbjuder följande kurser och nationella delkurser på grundläggande nivå:

 Kurs

 Verksamhetspoäng

 Kurskod

 Engelska, nationell delkurs 1  100  GRNENGA
 Engelska, nationell delkurs 2  100  GRNENGB
 Engelska, nationell delkurs 3  200  GRNENGC
 Engelska, nationell delkurs 4  200  GRNENGD
 Matematik, nationell delkurs 1  100  GRNMATA
 Matematik, nationell delkurs 2  100  GRNMATB 
 Matematik, nationell delkurs 3  200   GRNMATC 
 Matematik, nationell delkurs 4  200   GRNMATD 
 Svenska, nationell delkurs 1  100   GRNSVEA 
 Svenska, nationell delkurs 2  200   GRNSVEB 
 Svenska, nationell delkurs 3   200   GRNSVEC 
 Svenska, nationell delkurs 4   200   GRNSVED 
 Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1  100  GRNSVAA
 Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2  200  GRNSVAB
 Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3  200  GRNSVAC
 Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4  200  GRNSVAD