Ölands utbildningscenter / Komvux / Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Komvux på gymnasial nivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och din kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Utbildningen bedrivs i kursform, och det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom gymnasieskolan.

Kursutbud 2019

Kurs

Poäng

Kurskod

Engelska 5 100 ENGENG05
Engelska 6 100 ENGENG06
Matematik 1a 100 MATMAT01a
Matematik 1b 100 MATMAT01b
Matematik 1c 100 MATMAT01c
Matematik 2a 100 MATMAT02a
Matematik 2b 100 MATMAT02b
Matematik 2c 100 MATMAT02c
Matematik 3b 100 MATMAT03b
Matematik 4 100 MATMAT04
Samhällskunskap 1a1 50 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1b 100 SAMSAM01b
Svenska 1 100 SVESVE01
Svenska 2 100 SVESVE02
Svenska 3 100 SVESVE03
Svenska som andraspråk 1 100 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 100 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 100 SVASVA03

Kurserna sträcker sig över en 10-veckors period veckor om inget annat anges. Observera att utbudet kan förändras och att kurser kan komma att ställas in vid för få sökande.

Heltidsstudier innebär att du studerar 400 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 5 poäng per vecka; halvtidsstudier innebär att du studerar 200 gymnasiepoäng under en 20-veckorsperiod, eller 2,5 poäng per vecka.

Läs mer om gymnasiala studier för vuxna hos Skolverket