Lärvux

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, är en egen skolform som vänder sig till vuxna över 20 år med NPF, Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning . Undervisningen är gratis.

Särskild utbildning för vuxna följer samma läroplan som gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men däremot har Särskild utbildning för vuxna egna kurs- och timplaner. Varje elev har också en individuell studieplan.

Hos oss i Borgholm arbetar lärare och elever aktivt med olika hjälpmedel i undervisningen, både på individ- och gruppnivå. Det finns bland annat tillgång till iPads som specialanpassas efter den enskilda elevens behov, samt SmartBoards.

Kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare om du har frågor eller vill ansöka till Lärvux.

Specialpedagog

Carina Nordenmarker

Signatur: CN

Lärare

Arbetslag SFI: 0485-665740

Läs mer om Särskild utbildning för vuxna hos Skolverket