Schema SFI

Schema för SFI sommaren 2018, vecka 26 t.o.m. 32.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
9:00 - 12:00 9:00 - 12:00  9:00 - 12:00  9:00 - 12:00  Självstudier

Obs! För att din studietakt ska motsvara heltid krävs självstudier enl din lärares instruktioner.

Undervisningen sker i salarna 203a-c.