Studietider

Kurs- och prövningsstarter våren 2022


Kursstarter våren 2022

Kursstart 1:

2022-01-10 - 2022-03-18

Kursstart 2:

2022-03-21 - 2022-05-27

Prövningsstarter våren 2022

Prövning 1:

2022-02-07

Prövning 2:

2022-04-18

Start- och slutdatum för just dina kurser kan du alltid se i Skola24.

Kurser inom vård- och omsorgsutbildningen, kök- och restaurangutbildningen, barnskötar-/elevassistentutbildningen och lärlingsutbildningen Djurskötare i mjölkproduktion går på 20 veckor och har andra kursstarter. Kontakta skolans Studie- och yrkesvägledare för information.

Observera att det inte finns några lov på Komvux. Är man ledig från skolan innebär det inte ledighet från studierna.