Studietider

Hösten 2019
Kursstart 1: 2019-08-26 - 2019-11-02
Kursstart 2: 2019-11-05 - 2020-01-10

Våren 2020
Kursstart 1: 2020-01-13 - 2020-03-20
Kursstart 2: 2020-03-23 - 2020-05-29

Start- och slutdatum för just dina kurser kan du alltid se i Dexter.

Kurser inom vård- och omsorgsutbildningen, kök- och restaurangutbildningen, barnskötar-/elevassistentutbildningen och lärlingsutbildningen Djuskötare i mjölkproduktion samt kurser på grundläggande nivå (exkl svenska och svenska som andraspråk) går på 20 veckor och startar en gång per period vid kursstart 1.

Observera att det inte finns några lov på Komvux. Är man ledig från skolan innebär det inte ledighet från studierna.