Ölands utbildningscenter / Komvux / Svenska för invandrare

Svenska för invandrare - SFI

Eleverna i våra SFI-grupper talar tillsammans ca 30 olika språk, bl.a. arabiska, engelska, estniska, filipino, fulbe, jola, kurdiska, litauiska, mandarin, mandinka , persiska, polska, ryska, thailändska, wolof och svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls och arbetsliv.

Vi arbetar aktivt med digitala verktyg som t.ex. ChromeBooks och iPads.

Du har möjlighet att kombinera Dina studier i SFI med extra läs och skrivträning, arbete, praktik, validering eller annan utbildning. Efter avslutad kurs där du uppnått kunskapsmålen utfärdas ett betyg. Intyg kan också ges.

Ansökan  (pdf)

Läs mer om SFI hos Skolverket