Stagneliusskolan / Gymnasievalet

Gymnasievalet

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund finns ett mycket stort urval av nationella program, tillsammans med flera inriktningar och profiler. På Stagneliusskolan kan du välja mellan fyra olika utbildningar med flera inriktningar och profiler.

Utbildningar

  • Ekonomiprogrammet med inriktningarna Ekonomi och Juridik
  • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Beteendevetenskap, Media och Samhällsvetenskap
  • Inom inriktningen Beteendevetenskap ryms även Fotbollsakademien, Innebandyakademien, profilen Idrott- och ledarskap samt profilen Räddning och säkerhet.

Vårt yrkesprogram är:

  • Handel och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service. Vi har även lärlingsutbildning inom detta program.
    Fr.o.m. ht-22 byter programmet namn till Försäljnings- och serviceprogrammet.

Behörigheten till nationella program är olika beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För samtliga program krävs att du har minst godkänt i engelska, matematik och svenska/ svenska som andraspråk. För yrkesprogram krävs dessutom minst godkänt i ytterligare fem ämnen, medan det för högskoleförberedande program krävs minst godkänt i ytterligare nio ämnen (vilka nio ämnen beror delvis på vilket högskoleförberedande program som du vill söka).

Klicka på fliken UTBILDNING ovan så kommer du till beskrivningar av Stagneliusskolans olika utbildningar.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

072-466 73 65

Cajsa Svensson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Beteende, Samhälle och Handelsprogrammet

072-466 73 64

Sasa Sjanic

Studie- och yrkesvägledare

Ekonomiprogrammet

072-241 31 86