Stagneliusskolan / Gymnasievalet / Gymnasiedagen

Gymnasiedagen

I november varje år anordnar vi "Gymnasiedagen". Då är du som elev i åk 9 välkommen att besöka oss under skoltid. Under den dagen får du möjlighet att träffa våra elever och lärare som ger mer fördjupad information och svarar på dina frågor. Du träffar också våra studie- och yrkesvägledare.