Stagneliusskolan / Kontakt / Elevhälsa / Skolsköterskor/läkare/psykolog

Skolsköterskor/läkare/psykolog

Pija Lavås, Wiola Larsson och Helen Rehn

Till oss skolsköterskor är du välkommen med frågor, funderingar och problem, som rör både kropp och själ.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i åk 1 ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a. mat – motion – sömnvanor. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskorna.

Skolpsykologen arbetar förbundsövergripande.

Skolsköterskor, läkare och psykolog har tystnadsplikt.

Wiola Larsson

Skolsköterska

Elevhälsan

0480-45 15 34

070-685 15 34

Helen Rehn

Skolsköterska

Elevhälsan

0480-45 14 86

Pija Lavås

Skolsköterska

Elevhälsan

072-466 56 40