Stagneliusskolan / Kontakt / Elevhälsa / Specialpedagoger/-lärare

Specialpedagoger/speciallärare

Anna Karlsson, Ann-Katrin Wijk, Anette Hörvin och Maria Persson

Vi som specialpedagoger har som främsta arbetsuppgift att arbeta för att göra alla våra elevers lärmiljö tillgänglig. Vi arbetar nära övriga kompetenser i elevhälsan, rektor, skolsköterska, skolkurator och studie- och yrkesvägledare, samt tillsammans med all personal på skolan.

Vi arbetar med specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Insatserna kan vara främjande, vilket kan innebära att identifiera och sprida goda exempel. Det kan också handla om förebyggande eller åtgärdande insatser.

Självklart är ni som elever och vårdnadshavare välkomna att höra av er till oss.

Anette Hörvin

Signatur: HN

Specialpedagog

076-200 81 62

Anna Karlsson

Signatur: KN

Specialpedagog

Lärare i svenska, engelska

072-466 56 38

Maria Persson

Signatur: PA

Speciallärare

Jessica Rejdvik

Signatur: RJ

Specialpedagog

072-463 30 97