Team 1

Pija Lavås, Daniel Boström, Rebecka Martinsson och Anna Karlsson

För att underlätta kontakten med eleverna är Elevhälsan organiserad i fyra team:

TEAM 1 har främst ansvar för:

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Media (rektor Mari Bredman)
AST-enheten 

Se TEAM 2, TEAM 3 och TEAM 4 till vänster i menyn.

 • Pija Lavås

  Skolsköterska

  Elevhälsan

  072-466 56 40

 • Daniel Boström

  Kurator

  Elevhälsan

  072-466 73 66

 • Rebecka Martinsson

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

  072-466 73 65

 • Anna Karlsson

  Signatur: KN

  Specialpedagog

  Lärare i svenska, engelska

  072-466 56 38