Team 3

Pija Lavås, Daniel Boström, Rebecka Martinsson och Anna Karlsson

För att underlätta kontakten med eleverna är Elevhälsan organiserad i fyra team.

Team 3 har främst ansvar för:

Samhällsvetenskapsprogrammet med profilerna "Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet. (Rektor Jens Nilsson)

Se TEAM 1, TEAM 2 och TEAM 4 till vänster i menyn.

 • Pija Lavås

  Skolsköterska

  Elevhälsan

  072-466 56 40

 • Daniel Boström

  Kurator

  Elevhälsan

  072-466 73 66

 • Rebecka Martinsson

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

  072-466 73 65

 • Anna Karlsson

  Signatur: KN

  Specialpedagog

  Lärare i svenska, engelska

  072-466 56 38