Stagneliusskolan / Kontakt / Krisgrupp

Krisgrupp

Verkställande kärntrupp

Anna Berkeby, rektor 
Tfn arb 0480-45 15 41

Mari Bredman, rektor
Tfn arb 0480-45 15 42

Jens Nilsson, rektor
Tfn arb 0480-45 15 58

Michael Grenstadius, rektor
Tfn arb 0480-45 15 40

Pernilla Jernold, planerare
Tfn arb 0480-45 15 76 

Andreas Skäär, vaktmästare
Tfn arb 0480-45 15 80

Pija Lavås, skolsköterska
Tfn arb 072-466 56 40

Wiola Larsson, skolsköterska
Tfn arb 0480-45 15 34

Helen Rehn, skolsköterska
Tfn arb 0480-45 14 86

Marinette Kindeland, kurator
Tfn arb 0480-45 15 92

Daniel Ljungberg, kurator
Tfn arb 072- 739 31 44

Daniel Boström, kurator
Tfn arb 072-466 73 66 

Inger Svensson, planeringsassistent
Tfn arb 0480-45 15 30