Stagneliusskolan / Kontakt / Skolledning

Skolledning

Michael Grenstadius, Mari Bredman, Pernilla Jernold, Jens Nilsson och Anna Berkeby.

 • Michael Grenstadius

  Rektor

  Ekonomiprogrammet samt NIU

  0480-45 15 40

  070-250 50 55

 • Mari Bredman

  Programrektor

  Samhällsvetenskap inriktning "media" samt AST-enheten.

  0480-45 15 42

  070-342 17 01

 • Jens Nilsson

  Programrektor

  Samhällsvetenskap, profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet samt Elevhälsan

  0480-45 15 58

  070-342 81 98

 • Anna Berkeby

  Programrektor

  Samhällsvetenskap inriktningarna Beteende och Samhällsvetenskap samt Försäljning och service

  0480-45 15 41

  072-466 56 41

 • Pernilla Jernold

  Planeringschef

  0480-45 15 76

  070-508 46 28