Biblioteket

Här kan du få hjälp med att söka information till dina skoluppgifter, granska olika källor och få tips på böcker att läsa.

Här hittar du några snabba länkar till de vanligaste databaserna. Till vissa behövs inlogg, som du kan hämta på biblioteket.

Välkommen!

Alex författarlexikon

- om författare från hela världen och deras verk

 Artikelsök

- tidnings- och tidskriftsartiklar. Beställ på biblioteket

 Bibliotekets katalog

- sök bland bibliotekets böcker

 Britannica Online

- uppslagsverk på engelska.

 EBSCO databas

-vetenskapliga artiklar

NE -
Nationalencyklopedin

- svenskt uppslagsverk online

 Landguiden

- länder, konflikter, organisationer.

Uppsatser.se

- studentuppsatser från svenska universitet.

Fler databaser och E-resurser

 

Bibliotekets avsiktsförklaring

Genomförd undervisning av biblioteket

För dig som är nyanställd

Nyheter i biblioteket