Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Biblioteket / För dig som är nyanställd

Så här fungerar Stagneliusskolans bibliotek

Välkommen!
Här följer lite information till dig som precis börjat arbeta på Stagneliusskolan. Det handlar om skolbibliotekets uppdrag, bidrag till elevernas måluppfyllelse, samt vad vi kan hjälpa dig som personal med.

Skolbibliotekets uppdrag

Läroplanen slår fast att "skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens". Tanken är att skolbiblioteket ska vara integrerat i undervisningen, och arbeta för att stärka både elevernas digitala förmågor och deras språk- och läsutveckling.

I praktiken innebär det att bibliotekarierna här på skolan återkommande och i olika sammanhang genomför undervisning i sök- och källkritik, som syftar till att ge eleverna förutsättningar att orientera sig i och förhålla sig till dagens alltmer digitaliserade samhälle. Alla elever får samma undervisning inom dessa områden i årskurs 1, med möjlighet till repetition och progression i årskurs 2 och vid uppstarten av gymnasiearbetet i årskurs 3.

Elevernas språk- och läsutveckling gynnas av ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier, oavsett om det sker på plats i skolbiblioteket eller i en undervisningssituation. Testa gärna vår kompetens när det gäller att arbeta med läslust och läsutveckling. Vi kan komplettera och fördjupa undervisningen med bokpresentationer anpassade efter de förutsättningar som specificeras i elevernas uppgifter. Dessutom kan vi stödja undervisningen med inspirerande föreläsningar om hur läsning av skön- såväl som facklitteratur, digital såväl som pappersbunden, stärker individens förmåga att verka på olika nivåer och arenor i samhället. För elever med lässvårigheter tillhandahåller skolbiblioteket inläst litteratur via Legimus, som är Myndigheten för tillgängliga mediers plattform för inläst litteratur.

Har du andra idéer om hur vi kan samverka i eller utanför biblioteket är vi alltid öppna för förslag.

Lånekort, läromedel och bibliotekets resurser

Samtliga elever får ett lånekort vid terminsstart, i samband med den biblioteksintroduktion som hålls under första veckan. Som personal är du givetvis också välkommen att skaffa dig ett lånekort. Sitt lånekort behöver eleverna både för att låna bibliotekets böcker men också sina läromedel. Utlåning och återlämning av läromedel sker i biblioteket tillsammans med lärarna, som också är ansvariga för att återlämnade böcker återbördas till läromedelsmagasinet. Elever och personal kan också, med sitt lånekort och pinkod, låna sina böcker på egen hand vid en terminal för självutlåning.

Biblioteket har ett brett utbud av skön-, fack- och lättläst litteratur, som är anpassat efter elevernas och personalens behov samt skolans program. Vi tar tacksamt emot inköpsförslag och övriga synpunkter på beståndet. Skolbiblioteket abonnerar också på ett flertal databaser, såsom Artikelsök, Landguiden, NE och Ebsco. Dessa hittar du på skolbibliotekets webbplats; vissa av dem kräver inlogg, som kan erhållas via biblioteket, medan andra är öppna om du befinner dig på skolans nätverk. Du kan också få inlogg till de dagstidningar som skolbiblioteket prenumererar på om du vänder dig till oss.

I skolbiblioteket finns 55 sittplatser, som i första hand är till för studier. Men skolbiblioteket är också en plats för möten och samtal som inte är studierelaterade. Det finns också ett grupprum med sex platser, som kan bokas av både elever och lärare.

Är det något annat du undrar över, hör av dig till oss!