Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Biblioteket / Källkritik / Matris för källkritik

Matris för källkritik

Här hittar du en matris för de källkritiska kriterierna. Vad de betyder, vad du ska leta efter och hur du ska gå tillväga för att systematiskt granska källor utifrån dessa. Här finns även ett kriterium för relevans och användning.