Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Biblioteket / Nya böcker i biblioteket

Nya böcker i biblioteket

Följande böcker är nya i biblioteket juni 2021

Skönlitteratur

* Rakoff - My Salinger year
* Bergstrand - Konsulten som inte ville bada
* Engvall - Blodskam
* Kask - Fadern
* Mo - Skuggliljan
* Thorne - En allvarsam lek
* Thorne - 99 procent min
* Kask - Älskaren
* Offill - Väder

Facklitteratur

* Sahlberg - Egen ekonomi
* Lantz - Porrsnacket
* Rådström - En liten bok om fotboll, demokrati och hur man bygger ett samhälle
* Moberg - Den uppfinningsrika planeten
* Svedberg - Gruppsykologi
* Gafvelin (red) - Filosofi ocjh pandemi