Gymnasiearbetet

För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

På biblioteket kan du boka tid med bibliotekarierna om du behöver hjälp med att till exempel söka information till ditt gymnasiearbete eller diskutera din frågeställning utifrån ett källperspektiv.

Artikelsök - använder vi bibliotekarier ofta när vi ska att hitta information till olika gymnasiearbeten. Här hittar du hänvisningar till artiklar i tidskrifter och dagstidningar. Det som inte går att läsa direkt på skärmen går ofta att beställa på biblioteket - eller pröva att söka upp det i Mediearkivet - en artikeldatabas för bl.a. Aftonbladet, Expressen, Barometern, Svenska Dagbladet, med flera. Kräver inlogg (finns på biblioteket).

Söktjänster med vetenskaplig inrikting:

I DiVA och Uppsatser.se  finner du i princip alla uppsatser på kandidat- och masternivå som skrivs vid svenska högskolor och universitet. De allra flesta finns att läsa i fulltext i pdf-format.

Du kan använda uppsatserna som källa eller för att skaffa dig en överblick över ett ämnesområde. Avsnitt som sammanfattar tidigare forskning och teorier ger dig begrepp och relevanta nyckelord att söka vidare med. Källförteckningar kan användas för att hitta bra källmaterial till ditt gymnasiearbete. Prata med en bibliotekarie om du vill fjärrlåna böcker från andra bibliotek eller få tag i artiklar som inte går att läsa gratis på skärmen.

Andra ställen att söka vetenskapligt material:

Google Scholar
DOAJ
Swepub
Forskning.se
E-resurser skolbibliotek

Andra tips & trix:

Skapa referens
I LIBRIS kan du få hjälp med uppgifter till din källförteckning. Sök upp boken i bibliotekskatalogen och klicka på skapa referens. Välj format. Kopiera och klistra in i ditt dokument.

Om vetenskapligt skrivande - akribi
Om de grundläggande regler som kännetecknar akademiska texter

Guide till akademiskt skrivande

Skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig text