Kuratorer

Hos oss skolkuratorer kan du få samtalsstöd i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Vi kan ge tips om stipendier att söka och andra instanser som kan ge ytterligare stöd och hjälp i olika frågor.

Vår målsättning är att du ska lyckas med dina studier och må bra. Vi arbetar för att skolan ska ge dig förutsättningar att klara av det.

Vi är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att skapa en lugn och trygg studiemiljö.

Vi har tystnadsplikt.

  Kjerstin Brandt

  Kurator

  Elevhälsan

  0480-45 15 92

  073-027 15 92

  Daniel Ljungberg

  Kurator

  Elevhälsan

  0480-45 15 35

  072-739 31 44

  Daniel Boström

  Kurator

  Elevhälsan

  072-466 73 66

  Kunskapsporten