Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Elevhälsans info-sida / Specialpedagoger/-lärare

Specialpedagoger/speciallärare

Särskilt stöd av speciallärare/-pedagoger kan du få, om du upplever att du har svårigheter med inlärning eller studietakt. Vi kan också hjälpa till med planering och struktur av studierna om du tycker det är svårt, eller om du har varit sjuk länge och på så vis kommit efter.

Vi kan hjälpa dig med alternativa verktyg, studieteknik och andra former av studiestöd. Stödåtgärderna utformas efter dig och dina önskemål och de kan vara tillfälliga eller långvariga och helt efter dina behov. Utifrån en pedagogisk kartläggning upprättas ett åtgärdsprogram, för att vi gemensamt ska hitta den bästa lösningen för dig.

Du når oss genom ett personligt besök, telefon eller e-post. Du som förälder är också välkommen att kontakta oss.

Johan Frösemo

Signatur: FJ

Speciallärare

Matematik

Anette Hörvin

Signatur: HN

Specialpedagog

076-200 81 62

Anna Karlsson

Signatur: KN

Specialpedagog

Lärare i svenska, engelska

072-466 56 38

Ann-Katrin Wijk

Signatur: WA

Specialpedagog

0480-45 15 36

0722-00 31 83

Kunskapsporten