Team 1

För att underlätta kontakten med eleverna är Elevhälsan organiserad i tre team:

TEAM 1 har främst ansvar för:

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna Media och Samhälle (rektor Mari Bredman)
AST-enheten 

Se TEAM 2 och TEAM 3 till vänster i menyn.

 • Benette Asplund

  Kurator

  Elevhälsan

  0480-45 15 35

  072-739 31 44

 • Wiola Larsson

  Skolsköterska

  Elevhälsan

  0480-45 15 34

  070-685 15 34

 • Anette Hörvin

  Signatur: HN

  Specialpedagog

  0480-45 15 90

  076-200 81 62

 • Daniel Nilsson

  Signatur: NN

  Speciallärare

  0480-45 15 94

  0722-00 31 85

 • Rose-Marie Boman

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhällsprogrammet, AST-enheten

  0480-45 15 75

Kunskapsporten