Team 2

För att underlätta kontakten med eleverna är Elevhälsan organiserad i tre team:

TEAM 2 har främst ansvar för:

Ekonomiprogrammet (rektor Michael Grenstadius)
Handels- och administrationsprogrammet (rektor Michael Grenstadius) 

 Se TEAM 1 och TEAM 3 till vänster i menyn.

 • Kjerstin Brandt

  Kurator

  Elevhälsan

  0480-45 15 92

  073-027 15 92

 • Helen Rehn

  Skolsköterska

  Elevhälsan

  0480-45 14 86

  073-387 18 45

 • Anette Hörvin

  Signatur: HN

  Specialpedagog

  076-200 81 62

 • Anna Nord

  Signatur: NA

  Speciallärare

  Lärare Svenska, historia

  0480-45 15 55

 • Sasa Sjanic

  Studie- och yrkesvägledare

  Ekonomi- och Handelsprogrammet

  072-241 31 86

 • Maria Persson

  Signatur: PA

  Lärare

  Matematik, speciallärare

  0480-45 15 94

Kunskapsporten