Team 3

För att underlätta kontakten med eleverna är Elevhälsan organiserad i tre team.

Team 3 har främst ansvar för:

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende och profilerna Idrott och ledarskap och Räddning och säkerhet. (Rektor Jens Nilsson)

Se TEAM 1 och Team 2 till vänster i menyn.

 • Ann-Katrin Wijk

  Signatur: WA

  Specialpedagog

  0480-45 15 36

  0722-00 31 83

 • Wiola Larsson

  Skolsköterska

  Elevhälsan

  0480-45 15 34

  070-685 15 34

 • Daniel Ljungberg

  Kurator

  Elevhälsan

  0480-45 15 35

  072-739 31 44

 • Cajsa Svensson

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhällsprogrammen

  072-466 73 64

 • Maria Persson

  Signatur: PA

  Lärare

  Matematik, speciallärare

  0480-45 15 94

 • Anna Nord

  Signatur: NA

  Speciallärare

  Lärare Svenska, historia

  0480-45 15 55

Kunskapsporten