Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Ämnes- och rektorsansvar

Ämnes- och rektorsansvar

G = rektor Michael Grenstadius
B = rektor Mari Bredman
N = rektor Jens Nilsson

Historia
Dan Theander
G
Filosofi och religion
Jörgen Hedman
Samhällskunskap Peter Rosén G
Svenska Anna Nord G
Naturkunskap, geografi Dan Frendin
Moderna språk, inkl projekt  Madeleine Skeppland Blimé
Engelska Jenny Juhlin B
Idrott Johan Tugetam N
Beteendevetenskap (sociologi, ledarskap, pedagogik) Maria Prim N
Psykologi Maria Prim N
Matematik, inkl projekt Peter Persson
Kunskapsporten