Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Frånvaroanmälan elever

Frånvaroanmälan elever

Frånvaroanmälan görs i god tid innan lektionen börjar. Detta gäller även del av dag och t ex besök hos tandläkare eller läkare. Gäller det ledighet finns även rutiner för detta. Se "Relaterade dokument".

Frånvaroanmälan görs via Talsvar, telefon 0480-45 19 00, eller via Dexter på datorn eller via Dexter app.

Du som vårdnadshavare anmäler din sons/dotters frånvaro via Talsvar eller Dexter. Inloggning i Dexter görs med mobilt bankid. Myndig elev kan frånvaroanmäla sig själv på samma sätt.

Instruktion talsvar:

  • Tryck in personens 10-siffriga personnummer.
  • Tryck 9 för att anmäla frånvaro för hela dagen idag, eller ange med 6 siffror frånvarons startdatum (i formatet år-mån-dag).
  • Ange klockslag vid del av dag eller tryck 9 för hela dagen.
  • Ange med 6 siffror frånvarons slutdatum och klockslag (om det gäller del av dag) eller tryck 9 för resterande tid av dagen.
  • Klockslag anges i formatet ttmm ex.vis 0930.

En återkoppling om att anmälan är registerad går ut till dig via sms och/eller epost. För att kunna få sms och/eller e-postaviseringar behöver du gå in i Dexter och skriva in det mobilnummer och/eller e-post du vill att aviseringen ska komma till. Vi rekommenderar dig att fylla i både mobilnummer och e-post.

Elever på APU/APL ska dessutom sjukanmäla sig direkt till arbetsplatsen.

Skolans avisering av ogiltig frånvaro

Första lektionen på dagen när läraren kvitterar och fyller i ogiltig frånvaro eller sen ankomst kommer ett sms och/eller en e-post skickas till dig. Det kommer bara skickas en avisering per dag om din son/dotter får ogiltig frånvaro på fler lektioner.

/Skolledningen

Frånvaroanmälan via Gymnasieförbundets Dexter app

Man kan även frånvaroanmäla sitt barn via Gymnsieförbundets mobilapp Dexter app.

Dexter app

Frånvaroanmälan via Dexter

Vårdnadshavare och myndiga elever kan även göra frånvaroanmälan via Dexter. Inloggning görs med mobilt bank-id.

Dexter
Kunskapsporten