Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Kontakt / IT Helpdesk för PC

IT Helpdesk för PC

Gäller för dig som jobbar i PC-miljö.

Kalmar kommuns IT-enhet

Ring tfn 45 14 14 vid felanmälan. Du möts då av talsvarssystem enligt följande;

Tryck 1

Vid akut - arbetshindrande fel som gör att du t ex inte kan logga in eller utföra en viktig arbetsuppgift

Tryck 2

Om du har datorproblem som inte är akut

Tryck 3

Vid beställning av nya användarkonton, installationer hjälp med inköp av ny utrustning mm, annars dröj kvar

Vid inget val Tala in ditt rikt och telefonnummer, så ringer vi upp dig omkring klockan nn (ca-tid anges)