Krisgrupp

Verkställande kärntrupp

Stefan Regebro, rektor 
Tfn arb 0480-45 15 58

Mari Bredman, rektor
Tfn arb 0480-45 15 42

Michael Grenstadius, rektor
Tfn arb 0480-45 15 41

Pernilla Jernold, planerare
Tfn arb 0480-45 15 76 

Anders Lundqvist, vaktmästare
Tfn arb 0480-45 15 74

Wiola Larsson, skolsköterska
Tfn arb 0480-45 15 34

Helen Rehn, skolsköterska
Tfn arb 0480-45 14 86

Kjerstin Brandt, kurator
Tfn arb 0480-45 15 92

Benette Asplund, kurator
Tfn arb 0480-45 15 35 

Inger Svensson, planeringsassistent
Tfn arb 0480-45 15 30

    Kunskapsporten