Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Kontakt / Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

 • Sasa Sjanic

  Studie- och yrkesvägledare

  Ekonomiprogrammet

  072-241 31 86

 • Rebecka Martinsson

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

  072-466 73 65

 • Cajsa Svensson

  Studie- och yrkesvägledare

  Samhälle-Beteende, Samhälle och Handelsprogrammet

  072-466 73 64

Program

EK = Ekonomi
HA = Handels- & administration  
SA = Samhällsvetenskap

Kunskapsporten