Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Projekt / Digital kompetens

Digital kompetens

Kalmarsunds Gymnasieförbund har fattat beslut om en satsning på att utveckla den digitala kompetensen, hos elever och pedagogisk personal.

En av anledningarna till detta är att det till Gymnasieförbundets uppdrag hör att ge eleverna moderna IKT-kunskaper* och att motverka en utveckling mot ökande digitala klyftor i samhället.

Projektet "Digital kompetens" innebär ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet syftar till att ge våra elever verktyg för att kunna medverka i samhället i stort men också till att ge dem redskap för att kunna påverka dagens och morgondagens informationssamhälle.

Projektet "Digital kompetens" innebär bland annat att följande satsningar görs:

Personliga bärbara datorer till berörda elever och pedagogisk personal.
Anställning av IKT-pedagoger, med uppgift att ge stöd och inspiration till ledning, lärare och elever.
Utbildning av ledning och personal för att ge dem de nödvändiga pedagogiska verktygen i arbetet med projektet.

Ytterligare information om praktiska frågor i samband med utdelningen och användningen av elevdatorer hittar du via länkarna i kolumnen till höger. Informationen kommer också att utökas och uppdateras i takt med att projektet fortskrider.

*IKT definieras som - informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.

Vill du veta mer?

Dominika Svensson

Signatur: SD

IKT-pedagog

0480-45 15 91

072-550 33 80