Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Projekt / Radion som öppen lärresurs

Radion som öppen lärresurs

Radion är en stor tillgång för både lärare och elever för att levandegöra och aktualisera det vi läser om i alla våra ämnen. Vi har därför startat projektet "Radion som öppen lärresurs och ljud som redovisningsform.

Vi kommer under 2013 se hur vi kan utveckla undervisningen med hjälp av radion och ljud. Du kan följa projektet genom en facebook sida och en blogg med samma namn.

Facebooksida: Radion som öppen lärresurs>>

Blogg: Radion som öppen lärresurs>>

Till webinariet>>

Vill du veta mer?

Dan Frendin

Signatur: FD

Lärare

Naturkunskap, geografi

070-296 05 99