Brandskydd

Brandlarmet är en intensivt tjutande ton som hörs överallt inomhus och utomhus på skolgården. Ta alltid ett larm på allvar!

Återuppsamlingsplats är Tessinparken (planen norr om matsalen).

Läs noga igenom vad som gäller vid utrymningslarm:

Utrymningsplan vid brandlarm på Stagneliusskolan