Skola24 myndig elev

Schema

 • Logga in i Skola24 med e-legitimation http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren. Till schemavisaren behövs ingen inlogg.

Frånvaroanmälan (myndiga elever)

 • Logga in i Skola24 med användaruppgifterna https://ksgyf.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • När du som elev är inloggad kan du även se din eventuella frånvaro.

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon (myndiga elever)

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag du är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Ditt personnummer måste innehålla enbart siffror.

Meddelande om frånvaro

Du har möjlighet att få meddelande om frånvaro och för att kunna få det måste du komplettera dina uppgifter i Skola24 med mailadress och telefonnummer.

Instruktion till hur du ändrar uppgifter i Skola24.

Problem med att logga in?

Jag försöker logga in men får nekad åtkomst, vad gör jag för fel?

Kontrollera att du har angivit rätt inloggningsuppgifter och att du har internetåtkomst. Prova gärna en annan webbläsare.

Om du blir nekad åtkomst till Skola24 så ska du vända dig till skolans expedition med personnummer, namn, e-postadress och mobilnummer. Ta gärna en skämdump alternativt fotografera felmeddelandet du har fått. Skriv ned hur du gjort för att logga in (mobil/surfplatta/dator och vilken webbläsare) så blir det enklare för oss att felsöka.