Skola24 vårdnadshavare

Schema

 • Logga in i Skola24 med e-legitimation http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på Översikt - Schemavisare
 • Om du är vårdnadshavare för flera elever i Skola24, välj rätt elev
 • Du kan se schema för klasser och lärare i schemavisaren HÄR. Till schemavisaren behövs ingen inlogg.

Frånvaroanmälan

 • Logga in i Skola24 med e-legitimation http://ksgyf-sso.skola24.se/
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Anmäla frånvaro"
 • Klicka på "Ny frånvaroanmälan"
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider
 • Välj anledning
 • Klicka på "Anmäl frånvaro"
 • Du kan även se tidigare frånvaro för eleven.
 • Du kommer inte få en bekräftelse direkt utan får ett meddelande först när eleven är frånvarande på sin första lektion. 

Instruktionsfilm

Anmälan genom telefon

 • Ring 0515-77 73 07
 • Följ instruktionerna
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffrror ÅÅMMDDXXXX)
 • Ring före klockan 12 den dag eleven är borta

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget vid anmälan genom Talsvar. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag. Om du ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror.

Meddelande om frånvaro

 Som vårdnadshavare har man möjlighet att få meddelande om elevens frånvaro. För att kunna få det måste vårdnadshavaren komplettera sina uppgifter i Skola24 med mailadress och telefonnummer.

Instruktion till hur du ändrar uppgifter i Skola24 som vårdnadshavare.

bild på film klipp


För att få information om sitt barns frånvaro

Som vårdnadshavare har man möjlighet att få meddelande om elevens frånvaro. För att kunna få det måste man komplettera sina uppgifter i Skola24 med mailadress och telefonnummer.

Instruktion till hur du ändrar dina uppgifter