Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Regler och rutiner / Frånvaroanmälan personal

Frånvaroanmälan personal

Vid sjukdom, VAB eller annan icke planerad frånvaro

Epost skickas till adressen This is an email address samt ansvarig rektor/chef.

Mejlet ska innehålla följande punkter:

  • Information om frånvaro, VAB eller ledighet och förmodad längd på frånvaron.
  • Information om lektionsinnehåll/planering - om möjligt
  • Information om behov av vikarie, upplåsning av klassrummet och/eller om eleverna kan arbeta självständigt/digitalt
  • Kopia på ev. mejl som går till elever skickas med fördel även till mejladressen ovan

Obs! Ingen lektion ställs in utan rektorsbeslut. 

Vid planerad ledighet, studieresa eller dylikt

Vid ledighet, studieresa eller dylikt sker vikarieanskaffningen i överenskommelse med din chef.
Ledighetsansökan/studiereseblankett/KPT-blankett måste vara godkänd i i god tid av respektive rektor/chef. En planeringsöversikt där det tydligt framgårhur lektioner ska lösas lämnas till expeditionen i förväg.

Mejla ditt vikariebehov så fort som möjligt till This is an email address

Skolassistent: Eva Olausson
Planerare: Pernilla Jernold