Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Regler och rutiner / Skrivningar och prov (fusk)

Skrivningar och prov (fusk)

Policy för fusk>>

Instruktion för skrivningar och prov>>

Rutiner och regler för skrivningar och prov>>

(Stagneliusskolans verksamhetsledningssystem - 20.12 Prov-Prövningar)