Studieresor

Studieresor gör klass eller undervisningsgrupp i syfte att konkretisera och fördjupa olika moment i en studiekurs. Resan är således ett annat sätt att genomföra utbildningen. Den ställer också en del andra krav på både elever och personal, t ex genom övernattning m m. Det är också viktigt att tänka på att man representerar sin skola på resan.

Läs hela rutinen här>>

(Stagneliusskolans versamhetsledningssystem - 20.08 Schemabrytande aktiviteter-studieresor)