Ordningsregler

Stagneliusskolan är en stor arbetsplats vilket kräver vissa regler för samvaron och arbetsron.

Reglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.

Ansvar, hänsyn och omtanke ska prägla samvaron och arbetet i skolan. Alla vid Stagneliusskolan skall vara aktiva när det gäller att utveckla vår arbetsmiljö och ett gott, öppet och förtroendeskapande samarbetsklimat.

För att göra vår skola så trivsam som möjligt, är det dessutom nödvändigt att våra ordningsregler efterlevs. Läs dem här>>>