Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Studievägledning / Ändringar i din studieplan

Ändringar i din studieplan

Om du vill göra någon förändring i din skolgång så ska du alltid ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare eller din mentor.

Det kan röra sig om följande:

Byte av klass/inriktning
Byte av språk/språkgrupp
Byte av individuellt val
Prövning
Utökat program
Förlängd studiekurs
Individuellt anpassat program
Reducerat program
Permission
Studieavbrott

Formulär för olika typer av ansökan