Stagneliusskolan / Kunskapsporten / På gång - nyhetslista / Viktig information ang. Corona

Viktig information ang. Corona

Publicerad: 2020-03-13 16:31

Med anledning av den ryktesspridning kring Corona som pågått på skolan under dagen, vill vi informera om följande:

  • Det finns i skrivande stund ingen konstaterad smitta bland elever eller personal på Stagneliusskolan.
  • Det rykte om en smittad elev som florerat idag fredag har visat sig inte stämma.
  • Det är i en sådan här situation oerhört viktigt att alla tar sitt ansvar för att undvika onödig ryktesspridning och oro.
  • Det är förstås fortsatt viktig att alla är noga med handhygien och med att följa de riktlinjer som finns. Läs mer om  
  • För kännedom har skolan riktad städinsats mot särskilt utsatta delar t.ex dörrhandtag.

Mvh
Skolledningen

Kunskapsporten