Verksamhetsutvecklingsfonden

Publicerad: 2018-02-06 08:46

Dags att söka pengar ur verksamhetsutvecklingsfonden.

För att uppmuntra och stimulera förbundets enheter avsätter förbundet skolutvecklingspengar som syftar till verksamhetsutveckling. Projekten ska ha en framåtsyftande karaktär och sporra till att nyskapande tankar och idéer sprids.

Sista dagen för ansökan är den 15 februari. Läs mer här>>>

Kunskapsporten