Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Personalrummet / Beställning av tolk

Beställning av tolk

Beställning av tolk görs till Transvoice. www.transvoice.se
Stagneliusskolans kundnr är 102903.

Ring något av telefonnumren under "Kontakta oss" och uppge kundnumret. Det fungerar inte att boka online.